“We moeten als lectoren van elkaar leren, elkaar scherp houden en elkaars kennis gebruiken”

Om in de toekomst te voldoen aan de energievraag, met gebruik van steeds meer zonne- en windenergie, is het cruciaal om vanuit verschillende disciplines samen te kunnen werken aan één oplossing.

Ons doel: Energie in evenwicht in 2030.

Leve in het nieuws

LEVE-lectoren vertellen over het belang van een goede informatievoorziening

LEVE-lectoren vertellen over het belang van een goede informatievoorziening

Lectorenplatform Energievoorziening in Evenwicht (LEVE) stond maandag 20 januari in een bijlage van het Financieele Dagblad. Lectoren Jeike Wallinga (Windesheim) en Jan-Jaap Aué (Hanzehogeschool) merken op dat overheid, markt, industrie en consumenten onvoldoende geïnformeerd zijn over de energietransitie. Daar willen zij verandering in brengen.

Lees meer

Over LEVE

Zeven lectoren bundelen hun krachten binnen het Lectorenplatform Energievoorziening in Evenwicht (LEVE). Ze ontwikkelden een gezamenlijke visie op de energietransitie en formuleerden een onderzoeksagenda. Hun doel: energie-evenwicht in 2030.

De Nederlandse energievoorziening wordt steeds afhankelijker van variabele bronnen, zoals zon en wind. Deze laten zich niet sturen, waardoor de opwekking van energie niet overeenkomt met de vraag. Op het ene moment wordt te veel duurzame energie geproduceerd, op het andere moment te weinig.

Om dit probleem op te lossen is samenwerking cruciaal. LEVE brengt verschillende disciplines bij elkaar en redeneert vanuit een systeemvisie. Vanuit die visie vindt onderzoek plaats, dat bijdraagt aan een betaalbare en betrouwbare energievoorziening.

Het lectorenplatform LEVE wordt ondersteund door:

 

“We hebben de opslagcapaciteit van 500.000.000 Tesla’s nodig om de wintermaanden met duurzame energie te overbruggen”

Betrokken partijen

Waar werkt LEVE nu aan?

LEVE-lectoren werken momenteel aan 34 onderzoeksprojecten, die bijdragen aan het doel van het lectorenplatform: energie-evenwicht in 2030. Deze projecten zijn terug te vinden in de gezamenlijke onderzoeksagenda. Daarnaast wordt een aantal openbare white papers gemaakt, die kennis verschaffen over duurzame-energie-vraagstukken.

Whitepapers

Een beter begrip van de energietransitie is onmisbaar om – richting 2030 – een robuust en gedragen energiesysteem te behouden. Daarom licht LEVE de belangrijkste aspecten van de energietransitie toe in zes whitepapers. Hiermee informeert LEVE beleidsmakers, beslissers en andere geïnteresseerden over onderwerpen die van belang zijn voor het energiesysteem van de toekomst.

“Een visie wordt krachtiger als je die met elkaar deelt”

Contact

Op de hoogte blijven van onze activiteiten?  Kijk dan op onze LinkedIn-pagina.

Meer weten over het lectorenplatform? Stuur een e-mail naar lectorenplatform.leve@org.hanze.nl.

Contactformulier